සැඟව ගිය විශේෂ ඔක්තෝබරය ~The Faded October ~ மறைந்த அக்டோபர்

ලෝකවාසී සියලු දෙනා කොවිඩ් වෛරසය නිසා බියෙන් ඇලලී ඇති මොහොතක මෙවන් මාසයක් උදාවීම ගැන ප්‍රථමයෙන්ම කණගාටු වෙමි. සරත් සෘතුවට හිමිකම් කියන ඔක්තොම්බර් මාසය ශීත සෘතුවට පාර කියන ඉතා අලංකාර මාසයකි.බොහෝ රටවල තුරුලතා වල කහ පැහැයට හැරී සුළගේ විසිරී යන්නේ මේ මාසයේ දී ය. මෙම ඔක්තොම්බර් මාසය ගෙන බැලූ කල ලෝකවාසී අප සැම හට ඉතා විශේෂ…