තුරන් වී ගිය මැලේරියා රකුසාට – ඉඩ නොදෙමු යලි නැගිටින්න

ලෝක මැලේරියා දිනය සෑම වර්ශයකම අප්‍රේල් 25 වන දින ගෝලීය වශයෙන් සමරනු ලබන ජාත්‍යන්තර සැමරීමකි. Reaching the zero target තේමාවෙන් සැමරෙන මෙවර ලෝක මැලේරියා දිනයේ මූලික අරමුණ වන්නේ මැලේරියාව තුරන් කිරිමේ ඉලක්කයට ලගාවීමයි. 2001 වර්ශයේ සිට සැමරෙන අප්‍රිකානු මැලේරියා දිනය 2007 වර්ශයේදි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජනාවකට අනුව 2008 වසරේ සිට ජාත්‍යන්තර මැලේරියා දිනය නමින් ප්‍රකාශයට…