ලෝක සංචාරක දිනය – About Today

“ලෝකය පොතක් නම් සංචාරය නොකරන්නා එහි එක් පිටුවක් පමණක් කියවූ පුද්ගලයෙකි”   —ශාන්ත ඔගස්ටියන්— ලෝක සංචාරක දිනය සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 27 ත් වන දිනට යෙදී තිබේ. මෙම දිනය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ වර්ෂ 1980 දීය. එදින සිට සෑම වර්ෂයකම එක් එක් රටක අනුග්‍රහකත්වය ලබා ගනිමින් මෙම දිනය අන්තර්ජාතිකව සමරනු ලැබේ. මෙම…

~WANDERER~An expression of the passion

To commemorate this International Tourism day, we have joined hands with our very own twin club SRM Kattankulatur, with the project “Wanderer”. Which is an interesting and interactive platform to express your unforgettable traveling stories and learn about knowledgeable facts on some of the breathtaking tourist destinations around the world. In this space we intend…

~Real Heroes never die! Say NO to suicide!~

Life is a war. Living is a struggle. Thus, in a way we all are warriors. Being a human and getting a controllable life to live is a miracle. The more this life meet obstacles, more it becomes beautiful, as a river flowing through hills and slopes. Unfortunately, we humans who seek short cuts for…

I don’t want to survive. I want to live. – The mourn of a slave! ආසයි මමත් ජීවිතය විඳින්න… – වහලෙකුගේ වැළපීම!

“I don’t want to survive. I want to live” This popular quote emphasizes on the appalling factor of slave trade which was said by Solomon Northup, a free African-American man who was kidnapped and sold into slavery. Slavery-the word itself generates an averse, enraged and also a sorrowful feeling. Some of you may think there…

අපි වෙනුවෙන් අපි විතරද? Are we the only ones for us?

අපි වෙනුවෙන් අපි විතරද? – ලෝක මානුෂික දිනය රාජකාරි අතරතුර මරණයට පත්වීම ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද ? අතිශය කාර්යබහුල අවස්ථාවන්වලදී “මෙහෙම වැඩ කරොත් මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ” උදම් අනන ඔබ රාජකාරි අතරතුර මියයන කම්කරු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් දිනක් වෙන් කර ඇති බව දැන සිටියාද ? ඔව් ඒ අගෝස්තු 19 ! 2003 වර්ශයෙ ඉරාකයේ බැග්ඩෑඩ් නගරයේ පිහිටි Canal හෝටලයේ…

International Friendship Day: A Moment For Appreciation

“Wasn’t friendship its own miracle, the finding of another person who made the entire lonely world seem somehow less lonely?” –Hanya Yanagihara (from the book A Little Life) There might be countless ways to describe what friendship means, and who a true friend is. Thousands of songs, quotes, stories and poems sure would witness. A…

දිනයකින් කිව නොහැකි අරුමයක් සැගව ගත් මිහි මඩල සුරකිමු (A tribute on World Nature Conservation Day 2020)

  අප ජීවනාලිය වූ සොබා මවුන් හට අපගෙන් ඇති සත්කාරය කොතෙක් දැයි මදකට සිතා බැලුවහොත් අප ඉන්නේ කොතනද?? ඇයගේ නිරාමිස ආලය මධ්‍යයේ ඇගේ ඇකයේ සිටිනා අප, ඇය ආරක්ෂා කරගැනිම පිලිබදව සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතු දිනයක් ලෙසට අද දිනය සැලකිය හැක. ඒ මන්ද යත්, අද දිනය ලෝක ස්වභාව සංරක්ෂණ දිනය ලෙසට විරුදාවලි ලත් දිනයයි. සෑම ජූලි…

~Help Her Raise 2.0 ~ Appreciating her the Creator of life🤰

Rotaract SLIIT initiative “Help Her Raise 2.0” in collaboration with the Rotary club of Battaramulla is a project where expectant mothers are encouraged and supported. One phase of the project was successfully concluded on the 14th of July 2020 at the Dambulla Base hospital. Despite all the difficulties due to the current Pandemic situation prevailing…