ඇද ඇරපු කොකු

නමුනුකුල තෙත් කරපු
තෙත පින්න හවසක
අකාලෙට මුල් බැහැපු
උදුපියලි මල් ගොන්න
නොතැලෙන්න ඇවිදිද්දි
උබ කියපු කතාවල
මුල මැදක් මතක නෑ
ඒ වුනත් ඒ අස්සෙ
ඒකි නම් හිටියෙ නෑ -කොහොමටත්

එක්කො උබ කියල නෑ
මිස් වෙන්න තරමටත්
ඔය කරුණ – පුංචි නෑ

කලු කදුලු එන ගෑස්
පෙලපාළි – රැග් අස්සෙ
බඩගින්න උහුලන්න
ඉගනගත්තෙත් එකට
කියාපන් දැන් ඉතිම් “මතක නෑ”
කමක් නෑ උබෙ එව්ව
අමතකව යන්නෙ නෑ..

සින්නො ඇර අනික් උන්
කියපු කටකතාවල
පෝරු උඩ තියල ඇති
කොච්චරක් වත් අපිව
උන්ට කියවන්නටත් හේතු
නෑ නෙවෙයි බන්
(උබ එරෙව්වට ඔහොම)

ඇත්ත මට මොකද බන්

උබ ආදරේ නැතුව
මන් ආදරෙත් නොකල
කෙහෙම්මල් අතීතෙත්
ඒකි උබෙ පිට කොක්ක
නොදමකින්…ඇයි යකෝ නොකීවෙ
බොක්ක කොක්කක්
වෙන්න පට්ටෙට – පෙට්‍රල් ඕනි
හර්ද වස්තුවෙ උනන

 

පබැඳුම – Rtr. පුමුදු උදාරා ජයසේකර

රොටරැක්ට් සාමාජික 2019/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s