දිනයකින් කිව නොහැකි අරුමයක් සැගව ගත් මිහි මඩල සුරකිමු (A tribute on World Nature Conservation Day 2020)

 

අප ජීවනාලිය වූ සොබා මවුන් හට අපගෙන් ඇති සත්කාරය කොතෙක් දැයි මදකට සිතා බැලුවහොත් අප ඉන්නේ කොතනද?? ඇයගේ නිරාමිස ආලය මධ්‍යයේ ඇගේ ඇකයේ සිටිනා අප, ඇය ආරක්ෂා කරගැනිම පිලිබදව සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතු දිනයක් ලෙසට අද දිනය සැලකිය හැක. ඒ මන්ද යත්, අද දිනය ලෝක ස්වභාව සංරක්ෂණ දිනය ලෙසට විරුදාවලි ලත් දිනයයි. සෑම ජූලි මසකම 28 වන දිනය ස්වභාව සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් වෙන්කර තබන අතර මෙවර නීරෝගි පරිසරයක් හා තිරසාර සමාජයක අවශ්‍යතාවය සාකච්ඡාවට ලක් කරමින් ස්වභාව සංරක්ෂණ දිනය සමරනු ලැබෙයි.

මෙම දිනය ප්‍රකාශයට පත් කල කාල වකවානුව පිළිබඳව කිසිදු වාර්ථාවක් හමුනොවුනත් මෙදින ලෝකවාසි ප්‍රජාව එකට එක්වී සොබාදහම සංරක්ෂණය කිරීමෙහිලා ක්‍රියාමර්ග රැසක් අනුගමනය කරයි.

“පරිසරය අපෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඇය වෙනුවෙන් නොව අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ඇයව සංරක්ෂණය කරන ලෙසයි” – මෝහිත් අගාඩි

ලෝක සොබාදහම සංරක්ෂණ දිනය එක් දිනයකට පමණක් ලඝු වීමට නොදී එය මේ ලොව පවතින තුරාවටම සැමරිය යුත්තකි. එනම්, අප ලෝකයේ සිදු කරන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සොබාදහම මත රදාපවතින බැවින්, අප කරන ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් පෘථිවියට බලපාන බවට තේරැම් ගතයුතු ය. තවද, සොබාදහම සංරක්ෂණය අතිශයින් වැදගත් බව තරයේ සිහිතබා ගෙන ක්‍රියා කල යුතුය.

ස්වභාව සංරක්ෂණය ලෙසට හදුන්වන්නේ ස්වභාධර්මයේ ඇති සම්පත් අප අනාගත පරපුර

උදෙසාද ආරක්ෂා කර ගනිමින් වර්තමානයේ ප්‍රයෝජනයට ගැනිමයි. මේවන විටත් අප පරිභෝජනයට ඇති ස්වාභාවික සම්පත් සීඝ්‍රයෙන් අපට අහිමීවී යන පුවත සුලභ නිසා ම ස්වභාධර්මය සංරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක ඇති බවට වත්මන් විද්වතුන් අනතුරු ඇගවීම් කර තිබේ.
දිනෙන් දින ඉහල යන්නාවූ ගෝලීය උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් ග්ලැසියර දියවීමෙන් සාගර මට්ටම් ඉහලයාම, සාගර ජලය මිරිදියට මිශ්‍ර වීම හේතුවෙන් පරිභෝජනයට ඇති ජලය අල්ප වීම පෙර පැවසූ ලෙසට සිදුවන සම්පත් හානි වලට උදාහරණ ය.

ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණයේදී සම්පත් නැවත භාවිතයට ගැනිම, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම,ප්‍රතිපෝෂණය කිරිම සිදුකල යුතුය. විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට යොමුවීම, ජලය විදුලිය වැනි සම්පත්වල අධිපරිභෝජනය අවම කිරිම, වෘක්ෂලතා රෝපණය, ඉන්ධන නිසි කලමණාකාරනයකින් යුතුව භාවිතයට ගැනිම හා සංරක්ෂණ නිතීරීති සම්පාදනය කරමින් ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

Freeze! Spare a minute and think, Do we care enough for the Mother Nature?

Today is the best day to take this topic into discussion as we celebrate the World Nature Conservation Day!

Every 28th of July is set aside for the discussion and action about nature conservation. Theme for this time celebration is the “Need for a healthy environment and a sustainable society”

Even though there is no written record to be found about the origin, people around the globe get together on this day to promote the environmental conservation.

Nature conservation is the utilization of resources while preserving those for future generation as well. Scholars are now issuing warnings about the possible adverse effects on Earth as there is a rising tendency of environmental destruction.

Global warming, which is mostly a result of human activities tend glaciers to melt and eventually rise the sea level while mixing marine and fresh water. This has become a silent yet deadly effect on the life on Earth as the consumable water is either getting contaminated or mixed with marine water.

World Nature Conservation Day should not be limited to today but should be celebrated everyday.
People must understand that life on Earth is a cyclical process in which whatever we execute will comeback as good or bad. Thus, reusing and recycling would pave the way for natural resource conservation. Furthermore we should focus on using alternative energy sources, reduce overuse of resources, manage fuel consumption and formulate nature conservation laws accordingly.

Once Mohit Agadi said that “The environment asks us to preserve her not for herself but for our future generations”. It is pleasure to conclude with this statement as core message passed on this precious day!

 

உலக இயற்கை பாதுகாப்பு நாள்

உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் என்பது ஒரு சிறப்பு நாள் மட்டுமல்ல, உலகம் இருக்கும் வரை கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நாளாகும். அதாவது, நாம் செய்யும் எந்தவொரு செயலும் பூமியைப் பாதிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் உலகில் நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் இயற்கையைப் பொறுத்தது. இயற்கையின் பாதுகாப்பை மனதில் வைத்து செயல்பட வேண்டும்.

வளங்களை மறுபயன்பாடு செய்வதும் மீள் சுழற்சி  செய்வதும் இயற்கை வள பாதுகாப்புக்கு வழி வகுக்கும். மேலும் மாற்று எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும், நீர் மற்றும் மின்சாரம் போன்ற வளங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், தாவரங்களை வளர்ப்பது, எரிபொருளை ஒழுங்காக நிர்வகித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அதற்கேற்ப பாதுகாப்பு சட்டங்களை வகுத்தல் மற்றும் கீழ்ப்படியுதல்.

நம் உயிரைக் காப்பாற்றும் இயற்கை அன்னையிடம் நாம் கொடுக்கும் கவனிப்பைப் பற்றி ஒரு கணம் சிந்தித்தால், நாம் எங்கே? அவளைப் பாதுகாப்பது பற்றி விவாதிக்க அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நாளாக இன்றைய தினத்தை கருதலாம். இன்று நாம் உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். ஒவ்வொரு ஜூலை 28ம் திகதி இயற்கை பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, இயற்கை பாதுகாப்பு தின தீம் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் மற்றும் ஒரு நிலையான சமூகத்தின் தேவை.

இயற்கை பாதுகாப்பு தினத்தின் தோற்றம் குறித்த எந்த பதிவும் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், இந்த நாளில் உலக சமூகம் இயற்கையை ஆதரிக்கவும் பாதுகாக்கவும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகிறது. இயற்கை பாதுகாப்பு என்பது இயற்கையின் வளங்களை எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஆகும். இயற்கையைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவை எல்லா நேரத்திலும் அதிகமாக இருப்பதாக அறிஞர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். நாளுக்கு நாள் நாம் உட்கொள்ளும் இயற்கை வளங்களை இழக்கும் செய்தியை நாம் கேட்கிறோம். உதாரணங்களை வழங்கினால், புவி வெப்பமடைதல் காரணமாக, பனிப்பாறைகள் உருகி வருகின்றன, இதன் விளைவாக கடல் மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இது கடல் நீரை நன்னீரில் கலக்க வழிவகுக்கிறது, இது நுகர்வுக்கு நன்னீர் கிடைப்பதைக் குறைக்கிறது.

Written by – Rtr. Kavindya Munasinghe (Member 2020/21)

English Translation – Rtr. Hansi Edirisinghe (Vice President – Admin 2020/21)

Tamil Translation – Rtr. Lathushanan Koneswara (Co-Editor 2020/21)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s