කාල සංචාරකයා

එදින ඉමහත් කලබලකාරී දිනයක් විය. ඒ මක්නිසාදයත් අද දින විද්‍යා මණ්ඩපයේ වාර්ශික විද්‍යා සැනකෙලියේ අවසන් දිනය වීම  හේතුවෙනි. මේ සදහා සරසවි භූමියේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් හොවා දැක්වෙන විවිධ අංග රැසක් සංවිධානය කර පැවතුනි. මේ සදහා සහන් ඇතුලු මිත්‍ර පිරිස ඉතාමත් යුහුසුලුවමෙන්ම ප්‍රීතිමත්ව සහභාගීවිය. සරසවි භූමියේ සිටිනා අමුත්තන් අතරින් එක් අයෙක් සහන් වෙත දැඩි අවධානයෙන් යුතුව සිටියි….

Disobedient Heart

Disobedient heart! You used your new wings to part? You left my core, to tap at someone else’s door? Left my whole being? Made me fall on my knees? What if no one hears your plea? Where would you rather be? Should I never have set you free! Shameless heart! I should have tamed you…

Episode 1: The Ichabog

Troian’s POV: 7th of August 2013 I don’t remember the taste of my favourite saltwater taffy. “Such an acquired taste should be relished.” Charlotte, my mother, would say as my father, Peter wrinkled his nose in disgust. The sight was followed by her tinkling laughter, a sound I loved to hear. Hence the beginning of…

Birmingham 2022 Commonwealth Games

Palitha bandara is a para player and a para-athlete with a leg injury.  In his fifth attempt of the event, he made the best throw of his life. 44.20 metres…he will go for the silver medal with that throw.  But he sees Yupun before the results of this throw fall on the television screen.  Yupun…

පුංචි සිතක එකම පැතුම

අකුරැ කරන්නට ගුරැ ගෙදරට යන්නට එක් පොතක්මයි ඇත්තේ මා හට නෙක නෙක විෂයන් ඇතිමුත් සිප්හල අතටම තෙත් වූ පිටු ගැලවුනු ඒ පොතමයි ඇත්තේ මා හට ආසයි ඔබ මෙන් අකුරැ කරන්නට ලෝකය දකින්නට ගනන් හදන්නට දුප්පත් පැල එලිය කරමින්  අම්මගේ මුවගට සිනහ ගෙනෙන්නට නව අරැණැල්ලක පිවිතුරු හෙටකට යන්නට අත් දෙනවද ඔබ සැම මට Penned By: Rtr….

The Water Lily

Blossom on a lily pad, Why wilt in gray clad? Why give up on your prime And not make the best of your time? The ray of hope, struck me in the break of dawn And summoned me in the wake of morn. I sprung up from the Waters Gray, And to the summoner Sun,…

පාරමී දම් පුරමි දිනයක වන්න ඈ විතරක් මගේ

සඳේ නුබ වාලුකා අතරින් එබී බලමින් සිතිජයේ…… රිදී සළු පට දොවා පහසින් අසිරි මැවු ඒ විල්තෙරේ….. ඇගේ අතැඟිලි අතරෙ තනිවී සිහින දහසක මැදියමේ….. බැඳේ සිත් අප සොයා පෙම්සුව ජීවිතේ සිහිනෙක මෙසේ….. පා නුරා නිල් නෙත් මතින් මා මත් කලා සැනෙකින් වගේ…. රෑ පුරා සිහිපත් කලේ ඒ රතට හුරු දෙතොලයි ඇගේ…. ගායනා දෙසවන් පුරා අද රැව්…

Space Technology and Everyday Application

விண்வெளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் அன்றாட பயன்பாடு இப்போது நாம் 21-ம் நூற்றாண்டில் பயணிக்கிறோம். 18 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பல தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து வருவதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். மனிதகுலத்தின் முக்கிய வெற்றி விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1957 ஆம் ஆண்டில் லைகா, சுற்றுப்பாதையில் ஏவப்பட்டது. விண்வெளி தொழில்நுட்பத்திற்கு இது முதல் படியாகும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சம்பவத்திற்குப் பிறகு, முதல் மனிதன் 1961, ஏப்ரல் 12 அன்று விண்வெளியில் இருந்தான். இது விண்வெளி வரலாற்றில் ஒரு பெரிய வெற்றியாகும்….

Me, Myself & I

Friday the 13th was just another day at College for Johnny. Even though some people thought of the day to be cursed or frightening due to implications of popular culture, Johnny did not mind it in the least. To him it was a regular day with the only possible upside being his favorite rapper dropping…

Creatures of the Night

Legends from around the world You can’t pass the Halloween season without spotting at least a few dozen of Vampires. Vampires are everywhere, from most popular movies, books, and tv shows to favourite Halloween costumes. These creatures were described in many folktales in various cultures worldwide. Though they appear to be myths, there were several…