ලෝක රූපවාහිනී දිනය உலக தொலைக்காட்சி தினம்

රූපවාහිනිය වර්තමානය වන විට ඕනෑම නිවසක දකින්නට හැකි සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් වී අවසාන යි. වර්තමානය වන විට ලොව පුරා මිලියන ගණනින් භාවිතා වූවත් රූපවාහිනිය උරුමකම් කියන්නේ වසර සියයකටත් වඩා අඩු ඉතිහාසයකට බව ඔබ දන්නවා ද ?

ලෝක රූපවාහිනී දිනය ගැන කතා කරන විට රූපවාහිනියේ නිර්මාතෘවරයා ගැන කතා නොකරනවානම් එය මහා හිඩැසකි.

TV21888 අගෝස්තු මස 13 වනදා මහා බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයට අයත් ස්කොට්ලන්තයේ, ඩන්බාර්ටන් ප්‍රදේශයේදී උපත ලැබූ ජෝන් ලොගී බෙයාඩ් එහි නිර්මාතෘවරයායි.

විසිවන සියවස ආරම්භවන විට රූප පෙට්ටියක් ඔස්සේ රූපරාමු ග්‍රහණය කර නිවසේ සිට එය නැරඹීම සිහිනයක් පමණක්ව පැවති පසුබිමක එම බාරදූර කර්තව්‍යය ඉටුකර ගැනීමට පළමු සාර්ථක පියවර තැබීමට මොහුට හැකිවිය. එයින් ලෝක ජනතාවට රූපවාහිනී යන්ත්‍රය දායාද විය.

1996 දෙසැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් නොවැම්බර් 21 වන දින ලෝක රූපවාහිනී දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. එලෙස එම දිනය ප්‍රකාශයට පත්කලේ මුල්ම ලෝක රූපවාහිනී සංසදය පැවැත්වූ දිනය සිහිකරමිනි. මෙම සංසදය පැවැත්වීමට මූලික අරමුණ වූයේ ලොව වටා සාමය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීම සහ මහජන මතය මත රූපවාහිනියට ඇති වූ බලපෑම විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහාය.

ලෝක රූපවාහිනී දිනයේ අරමුණ හුදෙක් රූපවාහිනිය නම් වූ විද්‍යුත් උපකරණය ඇගයීම නම් නොවේ.මෙම දිනයේ අරමුණු වන්නේ රූපවාහිනිය සමාජයීය තීරණ ගැනීමේ දී ඇතිකරන බලපෑම වැඩි කිරීම,විනිවිද බාවයකින් යුක්තව අපක්ෂපාතීව නිවැරදි සිද්ධි ජනතාව වෙත ගෙන යාම ආදියය.

මෙම ලෝක රූපවාහිනී දිනය සැමරීමට මෙදිනට අප රටේද විවිධ උත්සව ජාතික මට්ටමින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

television evolution gif

Television is now a common product in any home. Did you know that television has a history of less than a hundred years, even though it is used by millions around the world today?

It would be a huge gap if we were not talking about the creator of television when talking about World Television Day.John Logie Baird was born on 13 August 1888 in Dunbarton, Scotland, a colony of the Great Britain.

At the beginning of the twentieth century, he was able to take the first successful steps to accomplish that daunting task in a setting where it was only a dream to capture images through a box and watch them from home. It gave the people of the world the television set.

TV3

In December 1996, the United Nations General Assembly declared November 21 as World Television Day. The day was announced to commemorate the day the first World Television Forum was held. The main purpose of this forum was to make decisions on issues of peace and security around the world and to analyse the impact of television on public opinion.

The purpose of World Television Day is not simply to evaluate the electronic device called television but to increase the impact of the Television on making social decisions and to encourage assertive communication and truthful reporting to the Public through the Television.

To celebrate this World Television Day, various festivals are organized in our country at the national level.

tell1

இன்று, தொலைக்காட்சி எந்த வீட்டிலும் ஒரு பொதுவான பொருள். உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்கள் அதைப் பயன்படுத்தினாலும், தொலைக்காட்சிக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான வரலாறு உள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உலக தொலைக்காட்சி தினத்தைப் பற்றி பேசும்போது தொலைக்காட்சியை உருவாக்கியவரைப் பற்றியும் நாம் பேசவேண்டும். ஜான் லோகி பெயர்ட் 1888 ஆகஸ்ட் 13 ஆம் திகதி ஸ்காட்லாந்தின் டன்பார்டனில் பிறந்தார்.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், ஒரு பெட்டியின் மூலம் படங்களை வீட்டிலிருந்து பார்ப்பது ஒரு கனவாக இருந்தது. அதை நிறைவேற்ற முதலாவது வெற்றிகரமான நடவடிக்கையை அவர் எடுத்தார். இது உலக மக்களுக்கு தொலைக்காட்சியைக் கொடுத்தது.

television inventor

டிசம்பர் 1996 இல், ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை நவம்பர் 21 ஐ உலக தொலைக்காட்சி தினமாக அறிவித்தது. முதல் உலக தொலைக்காட்சி மன்றம் நடைபெற்ற நாளின் நினைவாக இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த மன்றத்தின் முக்கிய நோக்கம் உலகெங்கிலும் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் குறித்து முடிவுகளை எடுப்பதும், மக்கள் கருத்தில் தொலைக்காட்சியின் தாக்கத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதுமாகும்.

உலக தொலைக்காட்சி தினத்தின் நோக்கம் தொலைக்காட்சி எனப்படும் மின்சார சாதனத்தை மதிப்பீடு செய்வதல்ல, மாறாக சமூக முடிவுகளை எடுப்பதில் தொலைக்காட்சியின் தாக்கத்தை அதிகரிப்பதும், தொலைக்காட்சி மூலம் பொதுமக்களுக்கு உறுதியான தகவல்தொடர்பு மற்றும் உண்மை அறிக்கையை ஊக்குவிப்பதும் ஆகும்.

இந்த உலக தொலைக்காட்சி தினத்தை கொண்டாடும் வகையில், தேசிய அளவில் பல்வேறு விழாக்கள் நம் நாட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

evolution of television

Written by : Rtr.Charith Dabare (Member 2020/21)

English Translation: Rtr.Sakuni Galappaththi ( Co Editor 2020/21)

Tamil Translation : Lathushanan Koneswara ( Co Editor 2020/21)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s