බෞද්ධයන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද

වෙසක් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දින සියලු ලෝකවාසී බෞද්ධයන්ට ඉතාමත් වටිනා දිනයකි. අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉපදීම, සිද්ධාර්ථ කුමාරයානන් ලොව්තුරු බුදු බවට පත්වීම සහ බුදු රජාණන්වහන්සේගේ පරිණිර්වානය යන උතුම් තෙමගුල මෙම දිනයේ සිදු වීම එයට හේතුවයි. මේ නිසා බෞද්ධයන්ගේ සැබෑම අවුරුද්ද මෙය ලෙස හඳුන්වාදිය හැක.             “ලුම්බිණී සල් වනේ                     සත් පියුම් පිබිඳුනේ               බෝසතුන් ඉපදුනේ                     …

Together Let’s Celebrate the 73rd Independence Day

Before foreign invasions, during 1505 – 1615, Sri Lanka was known as Ceylon and it was a beautiful island with a lot of commercial value. In the early 17th century due to European Renaissance, European countries were unable to buy their spices from the Eastern countries. These businesses were mainly handled by Muslims in that…

Thai Pongal

Thai Pongal is a harvest festival celebrated by all Hindus in India, Srilanka, and other parts of the world. This festival is held at the beginning of the year according to the Tamil calendar which usually falls on January 14th. The motive of this festival is thanking the Sun god for a good harvest. This…